Just Art-e
 
 
Hyperrealism       |Realism        |Surrealism       |Expressionism     | Impressionism    |Abstracts
 
 
 
Frits Dang
artist website
 

 
 
 
Frits Dang was born in 1953 in Nijmegen (the Netherlands) and grew up in Rotterdam. He started drawing (a skill that was self-developed) at a young age. Drawing was not enough for him, so he started painting, first in watercolours sometimes in combination with pen and ink, which was quickly followed by oil painting.

He was inspired to surrealism after seeing works of Salvador Dali, Karel Willink and Wim Schumacher.

Frits Dang also does realistic works, mostly on order for clients. His love of animals can be seen throughout most of his realistic work. At the bottom of this page you can find some examples of his realistic works.

His passion will always be for surrealism.
Both his surrealistic and realistic works have been bought by private collectors.

Originality and own style and technique" are of vital importance in his work.

I work with acrylic on MDF paint panel.
My work has to be done properly and as professionally as possible in order to produce a painting that will be durable.
I paint layer on layer in a glacis technique that eventually produces the desired unity of representation and surface.
Transparency and three dimensionality, a shimmer filtering through and accentuation, contours formed and flat surfaces filled in, all become one totality within the framework.
The under painting and final finishing are time consuming.
Each painting is made on a bearer, thus giving a strong, stable and durable surface, where the paint can be put on.
I have chosen MDF paint panel because it is the stiffest material that one can get, disadvantage is, it is quite heavy.
The bearer continually changes somewhat in form and size.
To make the bearer suitable for painting I prepare it with gesso which forms a buffer between the bearer and the paint.
The gesso is put on in a few crosswise layers, on the front, back and sides of the bearer.
According to the end result that I want to achieve, determines whether ground colour will well/or not be used.
The undercoat colour is predetermined with the tonality of the subject and gives uniformity to the painting by shining through the next coats of paint.
Then the drawing is printed on the prepared bearer with the help of transfer-paper.
The drawing is then with paint elaborated and placed on the painting.
In the under painting the volumes are modelled.
The places where the light falls are determined with the exception of the high light and the deepest shadow also height and depth these are done later.
The under painting comprises of very little colour and is finished with a medium mat and a little white.
Now follows a layer of paint wherein careful colour (transparent or half transparent) and some details are added.
Followed by few coats of medium paint to protect the colours.
The painting is completed with a few final coats of varnish.

................................................................................................................................................................................

Frits Dang werd geboren in 1953 in Nijmegen (Nederland) en groeide op in Rotterdam. Hij begon het tekenen (een vaardigheid die was zelf ontwikkelde) op jonge leeftijd. Tekenen was niet genoeg voor hem, dus hij begon te schilderen, eerst in aquarel soms in combinatie met pen en inkt, die snel werd gevolgd door schilderen met olieverf.

Hij werd geïnspireerd om het surrealisme na het zien van werken van Salvador Dali, Karel Willink en Wim Schumacher.

Frits Dang doet ook realistische werken, meestal op bestelling voor klanten. Zijn liefde voor dieren kan worden gezien in het grootste deel van zijn realistische werk. Onderaan deze pagina vindt u enkele voorbeelden van zijn realistische werken.

Zijn passie zal altijd voor het surrealisme.
Zowel zijn surrealistische en realistische werken zijn aangekocht door particuliere verzamelaars.

Originaliteit en eigen stijl en techniek 'zijn van vitaal belang in zijn werk.

Ik werk met acryl op MDF verf paneel.
Mijn werk goed en professioneel mogelijk gebeuren om een ​​schilderij die duurzaam zijn geproduceerd.
Ik schilder laag over laag in een glacis techniek die uiteindelijk produceert de gewenste eenheid van vertegenwoordiging en het oppervlak.
Transparantie en drie dimensionaliteit, een glinstering filtering door en accentuering, contouren gevormd en vlakke oppervlakken ingevuld, alle uitgegroeid tot een geheel binnen het kader.
De onder het schilderen en de uiteindelijke afwerking zijn tijdrovend.
Elk schilderij is gemaakt op een drager, waardoor een sterk, stabiel en duurzaam oppervlak, waar de verf kan worden gelegd op.
Ik heb MDF verf paneel gekozen omdat het de stijfste materiaal dat men kan krijgen, nadeel is, is het heel zwaar.
De effecten aan toonder verandert voortdurend enigszins in vorm en grootte.
Om de drager geschikt voor het schilderen van bereid ik het met gesso die een buffer tussen de drager en de verf vormt.
De gesso wordt gelegd op een paar dwars lagen, aan de voorkant, achterkant en zijkanten van de drager.
Volgens het eindresultaat dat ik wil bereiken, bepaalt of grondkleur zal goed / of niet worden gebruikt.
De ondervacht kleur wordt vooraf bepaald met de tonaliteit van het onderwerp en geeft uniformiteit aan het schilderij van schijnt door de volgende lagen verf.
Dan de tekening gedrukt op de voorbereide drager met behulp van transfer-papier.
De tekening wordt vervolgens met verf uitgewerkt en geplaatst op het schilderij.
In het kader van het schilderen van de volumes worden gemodelleerd.
De plaatsen waar het licht valt worden bepaald, met uitzondering van het hoge licht en de diepste schaduw ook in hoogte en diepte deze worden later gedaan.
De onder schilderij bestaat uit zeer weinig kleur en is afgewerkt met een medium mat en een beetje wit.
Thans volgt een verflaag waarbij zorgvuldige kleur (transparant of half transparant) en enkele details toegevoegd.
Gevolgd door enkele lagen van het medium verf om de kleuren te beschermen.
Het schilderij wordt afgesloten met een paar laatste lagen vernis.

 

 

 
 
 

 Jusart-e.com 2009-2012